Disclaim

Behoudens in geval van opzet of grove schuld, aanvaardt MartinisRunning geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van (de inhoud van) deze website.

Deze website bevat links of verwijzingen naar websites van derden. Omdat MartinisRunning geen invloed heeft op (de inhoud van) die websites, kan MartinisRunning niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepresenteerde informatie op die websites.

MartinisRunning heeft de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgenomen. Aan de informatie kunnen echter geen rechten ontleend worden met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan.

MartinisRunning is op geen enkele wijze aansprakelijk voor (directe) of indirect(e) verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken van deze site of andere aan deze site gekoppelde sites. MartinisRunning behoudt zich het recht voor de informatie op deze site zonder vooraankondiging en op ieder moment te wijzigen en/of in te trekken.

Advertenties%d bloggers liken dit: